AMIRE ÉRDEMES ODAFIGYELNI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Greencloud Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek

 

§ 1 Alkalmazási terület és általános feltételek

(1) Az egyéni szóbeli megállapodásokon és megegyezéseken kívül, melyek elsőbbséget élveznek az Általános Szerződési Feltételekkel szemben, a Greencloud Hungary Kft. és az ügyfél közötti üzleti kapcsolatra kizárólag a megrendeléskor érvényben lévő Általános Szerződési Feltételek érvényesek. Az ügyfél egymásnak ellentmondó szerződési feltételei nem kerülnek alkalmazásra, csak abban az esetben, ha az ajánlattevő írásban kifejezetten jóváhagyja annak érvényességét.

(2) A szerződési feltételek a jelenlegi és a jövőbeni üzleti kapcsolatokra érvényesek. Eltérő, egymásnak ellentmondó vagy kiegészítendő szerződési feltételek, ha ismeretesek is, nem kerülnek bele a szerződésbe, csak akkor, ha azok érvényesítéséhez kifejezetten hozzájárultak.

(3) Az ügyfél a mindenkor érvényes Általános Szerződési Feltételek szövegét megtekintheti, letöltheti és kinyomtathatja a Greencloud Hungary Kft. weboldaláról.

§ 2 Ajánlat, megbízás

A Greencloud Hungary Kft.-től adott ajánlatok nem kötelező érvényűek, a Greencloud Hungary Kft. a változtatás jogát fenntartja. Az adott árak nem tartalmazzák a mindenkor érvényben lévő ÁFÁ-t. A Greencloud Hungary Kft. első lépésben minden megegyezést, beleértve a szóbeli kiegészítő megállapodásokat is, írásbeli megállapodás formájában rögzíti. A Greencloud Hungary Kft. megbízása kötelező. Egy megbízás kötelező érvényűvé válik, ha az ügyfél személyesen, telefon, postai úton vagy e-mail formájában megbízást ad. A megrendelő megbízástól való elállása csak a megbízott beleegyezésével lehetséges. A megrendelő visszalépése esetén az addigi ajánlattételhez szükséges költségek a megbízott részére megtérítendők.

§ 3 Szállítás

A légifelvételeket vagy a helyszínen adják át elektronikus formában, vagy adathordozón küldik meg. A nyomtatási példányok számáról külön meg kell állapodni és a megállapodásnak megfelelően lesz elszámolva. A megbízás lebonyolítása függ az időjárási viszonyoktól és további tényezőktől, ezáltal a szállítási idő ennek megfelelően eltérő lehet. Kérés alapján és amennyiben lehetséges, a légifotók a helyszínen bemutatásra kerülnek, és a felvételnek megfelelő minőségben azokat adathordozóra másolják és átadják.

§ 4 Kifizetés

A szolgáltatásért a teljes összeget számla ellenében közvetlenül a helyszínen kell megfizetni. Másfajta fizetési módról megrendelő és megbízott külön megállapodhat. A postán vagy elektronikus úton megküldött számlák teljes összegét közvetlenül a kézhezvétel után meg kell fizetni. A mindenkori megállapodott használati jogok akkor kerülnek az megrendelő birtokába, ha a teljes összeg megérkezik a megbízott számlájára. Az összeg teljes mértékben történő kiegyenlítéséig a légifelvételek a használati jogokkal együtt a Greencloud Hungary Kft. tulajdonában maradnak.

§ 5 Kieső költségek, visszalépés, időjárási kockázat

A Greencloud Hungary Kft. bármikor visszaléphet, ha a pilóta szempontjából egy repülés, illetve a megbízás kivitelezése nem lehetséges (pl. rossz látási és időjárási viszonyok, a repülő eszköz műszakilag meghibásodik – ideértve a hozzá tartozó távvezérlés meghibásodását. Amennyiben lehetséges, a megbízott átteheti a repülés időpontját. A Greencloud Hungary Kft. nem vállal jótállást, ha a megrendelő ennek következében elesik bizonyos nyereségtől vagy pluszköltsége keletkezik. Az időjárásfüggő időpont áthelyezéseket, illetve a szolgáltatás teljesítésének megszakításait a szolgáltatás kalkulált ára nem tartalmazza. Az ebből a szempontból keletkező pluszköltségek igazolás után kiszámlázásra kerülnek.

§ 6 Határidő

A szolgáltatás késedelme engedélyezett vis major esetén (pl. sztrájk, hatósági intézkedés, általános üzemzavar a telekommunikációban, közlekedési dugó, stb.), és ha a megrendelő hatáskörébe tartozó körülmények okozzák a késedelmet (pl. nem időben történő együttműködés teljesítése, a megrendelő által szervezett harmadik fél által okozott késdelem, stb.), és feljogosítja a Greencloud Hungary Kft.-et, hogy a munka határidejét az akadályoztatás időtartamának megfelelően egy megfelelő kezdési időpontra áttegye. Greencloud Hungary Kft. jelzi megrendelő felé a vis major által keletkező szolgáltatás késedelmet. Ha a megrendelő hatáskörébe tartozó körülmények miatt több mint 2 hónapot késik a szolgáltatás teljesítési ideje, akkor Greencloud Hungary Kft. jogosult visszalépni a megállapodásból. Az addig keletkezett költségeket a megrendelő viseli.

§ 7 Biztosítás

Ha a megrendelő kifejezetten ragaszkodik egy meghatározott biztosítás megkötéséhez, azt a megbízott részére legkésőbb az ajánlat visszaigazolásáig jeleznie kell, és az ezzel járó költségeket a megrendelőnek kell állnia. 

§ 8 Érvénytelenítő záradék

Amennyiben ezen Általános Szerződési Feltételek egy vagy több szabályozási pontja érvénytelen, az nem vonja maga után, hogy a teljes szerződés az érvényét veszti. Az érvénytelen pontot az arra vonatkozó törvényes szabályozás írja felül. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai az alkalmazandók.Jelen ÁSZF 2014.01.01. napján lép hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni.

 

Letölthető formátum

SkyViewAir Légifotó
Erzsébet Királyné Útja 20, 1145, Budapest, Magyarország
T: +36 30 510 92 97
Email:
Facebook: skyviewair
Mi a térképen

Szeretlek Magyarország

Budapest belvárosában szinte az ablakokon is benézhettek. Hihetetlen!

HVG

Elképesztő légifelvételek Budapestről.

Origo

Ilyen panorámákat még nem láthattál Budapestről.